Για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα «Τσέλιου» στην πόλη των Σερρών, λόγω προβλημάτων που καταγράφτηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα.

Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η κατασκευή νέας γέφυρας στο ίδιο σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων και πολιτών στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

«Η γέφυρα “Τσέλιου” δέχθηκε μεγάλη πίεση στις πλημμύρες της 21ης Ιουνίου 2020 και έκτοτε δρομολογήσαμε μία σειρά από ενέργειες για τη στατική επάρκειά της. Η γέφυρα δόθηκε στην κυκλοφορία μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων στις 4 Αυγούστου 2020 για οχήματα βάρους μέχρι 2 τόνους. Ωστόσο, δυστυχώς μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα της 4ης Ιανουαρίου αλλά και τον όγκο νερού, που δέχθηκε η γέφυρα διαπιστώθηκαν νέα προβλήματα στα θεμέλια της. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να κλείσει προσωρινά η γέφυρα “Τσέλιου” μέχρι να γίνει η αποκατάστασή της», υποστηρίζει ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.