Με τη διενέργεια τεστ τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε ευρύτερες ομάδες πολιτών, αλλά και κινήσεις ενίσχυσης του οργανωτικού τους μηχανισμού, οι Δήμοι στη Δυτική Αττική, συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της πανδημίας.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανακοίνωσε «την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες ενάντια στον κορονοϊό και την αποφυγή διασποράς του, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα.

Η αίτηση συμμετοχής