Ως προτεραιότητα θέτει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών