Σέρρες: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων

0
42

Την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια 5 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Πρόκειται για δύο θέσει ειδικότητας Δ.Ε. Φύλαξης- Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό χώρο Αμφίπολης, μία θέση  Δ.Ε. Φύλαξης- Πληροφόρηση Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Αμφίπολης και μία θέση Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στο Μουσείο Σερρών.