Με 9,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτείται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού, μετά την υπογραφή της σχετική πρόσκλησης από τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, παρουσία του προέδρου του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα και του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόση. Στόχος είναι η αναβάθμιση και η ανάπτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ, λόγω της πανδημίας.

Η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Στοχεύει στην αναβάθμιση των εργαστηρίων ώστε να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες και να καταστούν αξιόπιστα ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα και της δημιουργίας νέων με την προσθήκη εξοπλισμού που θα επιτρέψει την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών για τη διάγνωση μεγαλύτερου εύρους νοσογόνων παραγόντων συμπεριλαμβανομένης και της Covid-19.

Ο κ. Αρκουμανέας τόνισε ότι με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας θα φτιαχτούν εργαστήρια από τα καλύτερα στην Ευρώπη, τα οποία θα είναι σύγχρονα, ανταγωνιστικά και θα θωρακίζουν καλύτερα τη δημόσια υγεία, ενισχύοντας τον τομέα της πρόληψης, με έμφαση στη μεγιστοποίηση της επαγρύπνησης.

Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης σημείωσε: «Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούμε δράσεις που θα ενισχύσουν καθοριστικά τις δημόσιες δομές, συμβάλλοντας στην καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μετά την ενίσχυση με προσωπικό, φορέων υγείας και το πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με το ποσό των 250 εκατ. ευρώ, τώρα ενισχύουμε τα εργαστήρια του ΕΟΔΥ, προμηθεύοντάς τα με τον κατάλληλο βιοϊατρικό και λοιπό εξοπλισμό για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις νέες κρίσιμες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης’.

Η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση των δομών της Αττικής, όπως:

  • Η ενίσχυση των μονάδων και φορέων υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας Covid-19, προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ
  • Η προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ