Αρχαία Ολυμπία: Το «Ξένιος Ζεύς» προτείνεται για διεθνές κέντρο πολιτισμού

Σε Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού σκέφτεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας να μετατρέψει το ξενοδοχείο «Ξένιος Ζεύς», που έχει αφεθεί στις διαθέσεις του φθοροποιού χρόνου…

Στα πλαίσια αυτά κατά την διάρκεια πρόσφατης τηλεπικοινωνίας του Δημάρχου, Γιώργου Γεωργιόπουλου με την διοίκηση της Εταιρείας Τουρστικών Ακινήτων του Δημοσίου, στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο οίκημα έθεσε το θέμα της παραχώρησης του.

Από την πλευρά της η διοίκηση της ΕΤΑΔ ήταν θετική και μάλιστα απέστειλε όλα τα τεχνικά εκείνα στοιχεία του κτιρίου που είναι ικανά να συμβάλουν στην κατάρτιση ενός πλήρους φακέλου, που θα κατατεθεί από το Δήμο με το αίτημα της παραχώρησης προς αυτόν.