Παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανανέωση των υπαρχουσών καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων για το νέο έτος στην Α’ Δημοτική Κοινότητα (εκτός συνοικίας 40 Εκκλησιών) καθώς και στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτρέποντας τους κατοίκους των Α’ και Γ’ Κοινοτήτων, οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν τις κάρτες στάθμευσης μονίμου κατοίκου για το έτος 2021,να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.thesi.gr