Την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση