Με οχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 29 του μηνός μέσω τηλεδιάσκεψης από 18:00 ως 23:00 το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Δια ποντίων Νήσων. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (linkσύνδεσης: id=”more-2081824″>

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

–            Ανακοινώσεις.

–            Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
  2. Θέμα από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με τίτλο «Συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης των μισθωτών σχολικών κυλικείων λόγω της πανδημίας του Covid-19» (Εισηγητής ο Επικεφαλής κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
  3. Θέμα από την Παράταξη «Κερκυραϊκή Συμμαχία» με τίτλο «Λήψη Απόφασης για την παραμονή των χώρων στάθμευσης στη Λαϊκή και στη Σπηλιά» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως κ. Γεώργιος Καρύδης).
  4. Έγκριση καταβολής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
  5. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
  6. Έγκριση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής επ’ ονόματι της εταιρείας «Θ. ΡΙΖΑΒΑΣ & ΣΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΛΑΜΠ Ο.Ε.» (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
  7. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τη συμμετοχή μας στο Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ψυχολογία για όλους» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
  8. α) Αντικατάσταση και ορισμός νέου υπευθύνου, εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» και β) Αντικατάσταση και ορισμός νέου υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).