Το σύνολο των αποζημιώσεων τους θα λάβουν οι πρώην εργαζόμενοι σε σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, αποδίδεται το σύνολο της αποζημίωσης στους πρώην εργαζόμενους σε συνεταιριστικές τράπεζες, ενώ αυξάνεται το ποσοστό της προνομιακής ικανοποίησης των πρώην εργαζομένων στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα στο 80%. Σταδιακά, και ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.