Σχετικά με την προτεινόμενη σήμανση στην πρόσθια πλευρά των τροφίμων ανάλογα με τη διατροφική τους αξία, μίλησε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Μάκης Βορίδης.

Με ένα σύστημα βαθμονόμησης πολύ περιορισμένο προτάθηκε η σήμανση των τροφίμων. Η σήμανση αυτή αποσκοπεί στο να ενημερώνει τους καταναλωτές για τη διατροφική αξία του προϊόντος, με τη χρήση χρωματικής βαθμίδας.

Σύμφωνα με τον κύριο Βορίδη, το σύστημα εμπρόσθιας επισήμανσης με διατροφικές πληροφορίες και η χρωματική διακύμανση από το πράσινο στο κόκκινο, ανάλογα με το πόσο θρεπτικά θεωρούνται τα προϊόντα αυτά, χρησιμοποιείται ήδη στην Ευρώπη και πρόκειται για το λεγόμενο Nutri-score