Από τις 9πμ έως τις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη 24/12 ο Δήμος Ελευσίνας μαζί με τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν έλεγχο ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού (rapid test Covid-19).

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε σχετική ανακοίνωση: «Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά́ σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Ελευσίνας, του προσωπικού́ των δημοσίων υπηρεσιών στην επικράτεια του Δήμου μας, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους των επιμέρους εργοστασιακών μονάδων της ευρύτερης περιοχής μας, που έχουν αιτηθεί́ την συμμετοχή́ τους στον έλεγχο αυτό́.

Τα δυο παράλληλα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται:

  • Στα συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας (Ηρ. Πολυτεχνείου 117)
  • Στο ισόγειο του ΠΑΚΠΠΑ (αίθουσα «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα προσέρχονται πεζοί́, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα μετακινηθούν για την πραγματοποίηση του τεστ με τον κωδικό́ 1 στο 13033.

Θα πρέπει να έχουν μαζί́ τους το ΑΜΚΑ και την αστυνομική́ τους ταυτότητα.

Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά́ τις οδηγίες που προβλέπονται από́ τα υγειονομικά́ πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ.)

Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα θα γίνει μέσω sms στο κινητό́ τηλέφωνο που θα δώσει κάθε εργαζόμενος.

Στο στάδιο που βρισκόμαστε είναι εξαιρετικά́ σημαντικό́ να γνωρίζουμε την ενδεχομένη διασπορά́ του ιού́ σε υπηρεσίες και δομές, όπου εξυπηρετούνται ή/και επισκέπτονται καθημερινώς οι συμπολίτες μας».