Με έκτακτη συνεδρίασή της τη Δευτέρα 21/12, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εξέτασε δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις αιρετές Διοικήσεις των Δήμων και επηρεάζουν τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 22/12 η ΚΕΔΕ για τις αποφάσεις που έλαβε:

«Τα ζητήματα της κινητικότητας του προσωπικού των ΟΤΑ, καθώς και το θέμα της ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με την αποπληρωμή μέσω ρύθμισης των συσσωρευμένων οφειλών προς τους Δήμους .

Τι αποφασίστηκε για το ζήτημα της ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους

Η Ε.Ε. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος εξέφρασε τη διαφωνία της με τη διαφαινόμενη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, η οποία, όπως διαμορφώθηκε, αφορά μικρή μερίδα δημοτών μας.

Τουναντίον στην αρχική ρύθμιση που είχε παρουσιάσει το ΥΠΕΣ δινόταν η δυνατότητα σε παλαιούς και νέους οφειλέτες να αποπληρώσουν με ευνοϊκούς όρους τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή συγκυρία που βιώνουν, ενώ και οι Δήμοι θα μπορούσαν να εισπράξουν ανείσπρακτες οφειλές, που θα έδιναν ανάσα στα ταμεία τους.

Στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, διαπιστώνεται ότι έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο της αρχικής πρότασης του ΥΠΕΣ, με αποτέλεσμα η ρύθμιση με τη νέα διατύπωσή της να δίνει σε σημαντικά μικρότερο αριθμό συμπολιτών μας, τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτήν. Αφήνει εκτός ευνοϊκών ρυθμίσεων την πλειοψηφία των οφειλετών, που δεν ανήκουν μάλιστα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, που ούτε και οι ΟΤΑ επιθυμούν να διευκολύνουν.

Τονίστηκε ότι οι Δήμοι δεν έχουν ανάγκη από ρυθμίσεις που δεν εξυπηρετούν τους στόχους που τίθενται.

Με βάση τα παραπάνω, η Ε.Ε. της ΚΕΔΕ ζητά την ψήφιση μιας ρύθμισης που θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, προκειμένου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους συμπολίτες μας να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους με ευνοϊκό καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν τα ταμεία των Δήμων, αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμων και πολιτών.

Τι αποφασίστηκε για το ζήτημα της Κινητικότητας

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εδώ και χρόνια εκφράζει την αγωνία της για το γεγονός, ότι ενώ αυξάνονται διαρκώς οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Δήμων, δεν συμβαίνει το ίδιο ούτε με τους πόρους, ούτε και με το προσωπικό τους. Ειδικότερα για το προσωπικό των ΟΤΑ, έχει επανειλημμένα τονιστεί ότι μειώνεται διαρκώς, τόσο εξαιτίας των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων και της μη πρόσληψης νέου προσωπικού, όσο και λόγω του καθεστώτος της κινητικότητας που εφαρμόζεται σε όλο το Δημόσιο Τομέα.

Το καθεστώς της κινητικότητας αποψιλώνει διαρκώς τους Δήμους από έμπειρο κι απαραίτητο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλους φορείς της δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να λαμβάνεται προηγουμένως υπόψη ούτε η γνώμη των Δημάρχων, αλλά ούτε και οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες των Δήμων στους οποίους εργάζονται.

Η κατάσταση αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους μας υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι, οι οποίοι μέσω της κινητικότητας βλέπουν να στερούνται ακόμη και τους λίγους εργαζόμενους που έχουν στη διάθεσή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν πολλές φορές ούτε στοιχειωδώς, στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πολίτες».