Με ένα μεγάλο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.718.770 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας προχωρά στον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, με εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μεθόδων τηλεδιαχείρισης.

Η πρόταση της ΔΕΥΑ περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεμετρίας – αυτοελέγχου των δικτύων ύδρευσης το οποίο θεωρείται απαραίτητο ως βέλτιστη λύση για τη μείωση διαρροών, συλλογή, καθαρισμό και διανομή ύδατος, μέσω ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων. Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου όπου θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού.

Ανακλήθηκε, με απόφαση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ήλιδας, η επιστολή με την οποία η Πολεοδομική Υπηρεσία, ζητούσε από ιδιοκτήτες οικοπέδων στο κομμάτι της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Αμαλιάδας, εισφορά σε χρήματα.