Ο Δήμος Οιχαλίας με ιδιαίτερη ευαισθησία και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της νέα πραγματικότητας, κατόπιν συνεννοήσεως με τους Διευθυντές όλων των σχολικών βαθμίδων και αφού ενημερώθηκε για τις τεχνολογικές ελλείψεις, που υπάρχουν για την τηλεκπαίδευση των μαθητών κατέγραψε τις ανάγκες και προμηθεύτηκε τα απαιτούμενα, προκειμένου να δοθούν για χρήση στους μαθητές των σχολείων.

Η Δήμαρχος Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου παρέδωσε στους διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων τα tablet, που είχαν ζητηθεί, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι μαθητές, που αδυνατούσαν να έχουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα.