Στο  κρίσιμο θέμα του Brexit βρισκόμαστε μόλις 10 ημέρες έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Η προθεσμία της Κυριακής που έθεσε η ομάδα προέδρων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου πέρασε χωρίς ένα προσχέδιο συμφωνίας. Αγεφύρωτες διάφορες εμποδίζουν τις δυο πλευρές να συμφωνήσουν.

Η βρετανική κυβέρνηση υπό το βάρος μίας επιπλέον κρίσης που δημιουργεί το νέο στέλεχος του κορονοϊού με την υπέρ ταχεία μετάδοση δεν υποχωρεί στις θέσεις της και επιμένει ότι είναι έτοιμη για σχέση υπό τους όρους του ΠΟΕ. Πράγμα που ισούται με άμεσους τελωνειακούς δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με καμία πλευρά να δείχνει διάθεση υποχώρησης.

Η Νικόλα Στέρτζεον της Σκοτίας καλεί  για μία επέκταση της μεταβατικής περιόδου.

Ανταπόκριση : Ευδοξία Λυμπέρη