Η Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης γνωστοποιεί ότι, «κατόπιν επικοινωνίας με τον ανάδοχο σίτισης της εταιρίας «Γευσήνους» και λόγω των έκτακτων συνθηκών του Covid-19, η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να στηρίζει τους δικαιούχους φοιτητές δωρεάν σίτισης κατά την χρονική περίοδο από τις 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2021, όπου σύμφωνα με την σύμβαση το εστιατόριο της Πανεπιστημιούπολης είναι κλειστό.»

Επισημαίνεται ότι, «η σίτιση παρέχεται με έξοδα της εταιρείας καθώς δεν προβλέπεται αποζημίωση από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος μας, σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση.

Η παραγωγή των γευμάτων θα γίνεται στην κεντρική μονάδα της εταιρίας «Γευσήνους» και θα διανέμονται σε ατομικές μερίδες (με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας) από το Κεντρικό Κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου.»