Για λίγες ημέρες ακόμα θα λειτουργεί η πλατφόρμα για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικών στον τουρισμό και επισιτισμό χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού