ΚΚΕ: Να μονιμοποιηθούν οι 4.000 εργαζόμενοι με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο σύστημα Υγείας

Τροπολογία στη Βουλή κατατέθηκε από το ΚΚΕ, με την οποία ζητείται η μονιμοποίηση 4.000 εργαζομένων με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Ακολουθεί η αιτιολογική έκθεση:

Από την αρχή του 2017 σε όλο το φάσμα των Δομών της δημόσιας Υγείας, προσλήφθηκαν 4.000 εργαζόμενοι με ενιαίο Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, εργασιακής επανένταξης και πλήρους απασχόλησης, με βάση τις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 13/2016 και 10/2017 – ΦΕΚ 3888/τ.Β/2-12-2016, για να καλύψουν τις κραυγαλέες ελλείψεις αποκλειστικά στο χώρο της Υγείας. Δουλεύουν ήδη ανελλιπώς εδώ και 4 χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον δημόσιο τομέα της Υγείας. Απασχολούνται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, στελεχώνοντας επιτυχώς ολόκληρα τμήματα, κλινικές και διευθύνσεις.

Οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί με εποπτεία ΑΣΕΠ κι έχει εγκριθεί ήδη η 4η διαδοχική ετήσια ανανέωση των συμβάσεών τους, χωρίς καμία ημέρα διακοπής. Απασχολούνται σε θέσεις από 100 διαφορετικές ειδικότητες στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Μέχρι τώρα τόσο η σημερινή, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση αρνούνται να προσλάβουν μόνιμο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό, καλύπτοντας τις μεγάλες ελλείψεις με συμβασιούχους, που για χρόνια τους κρατούν σε ομηρία.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για άμεση μονιμοποίηση στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που παραμένει αθωράκιστο ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες της πανδημίας με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την

ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Οι 4.000 εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν από την αρχή του 2017 με το ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με εποπτεία ΑΣΕΠ (Δημόσιες Προσκλήσεις Νο.13/2016 και 10/2017) και απασχολούνται εφεξής σε φορείς του Δημόσιου Τομέα Υγείας, με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ισχύς των οποίων παρατείνεται διαρκώς μέχρι και σήμερα, μονιμοποιούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντάσσονται στο προσωπικό των μονάδων υγείας που υπηρετούν.

Ο χρόνος που έχει διανυθεί από την πρόσληψη τους μέχρι την μονιμοποίηση τους, αναγνωρίζεται πλήρως για κάθε συνέπεια σε σχέση με τα υπηρεσιακά, βαθμολογικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα τους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας