Την έντονη διαμαρτυρία του ως η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία ασύλου δεν διασφαλίζει την δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ούτε την ταχεία πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, εκφράζει με ψήφισμα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους ευρωβουλευτές, να τονίζουν ότι ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ του 2013, επιφέρει «δυσανάλογη ευθύνη σε μια μειοψηφία κρατών, ιδίως σε περίπτωση υψηλού αριθμού αφίξεων».

Στο ψήφισμα του που εγκρίθηκε με 448 ψήφους υπέρ, 98 κατά και 149 αποχές το Κοινοβούλιο απαιτεί την δημιουργία ενός μηχανισμού αλληλεγγύης για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος ασύλου στην ΕΕ και την ισότιμη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Ζητούμενο αποτελεί η εφαρμογή δικαιότερων κανόνων, με την υπόμνηση ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό της υπεύθυνης χώρας δεν εφαρμόζονται κατάλληλα – ιδίως όσον αφορά την υπέρμετρη χρήση του κριτηρίου της πρώτης χώρας εισόδου. Η αναποτελεσματικότητα στην μεταφορά προσφύγων αυξάνει την πίεση σε ορισμένες χώρες, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ισπανία.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επιπλέον τη λύπη τους για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν ενέκρινε την θέση σχετικά με την πρόταση του 2016 για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταρρύθμιση και αφήνοντας την Ένωση με το ίδιο σύνολο κανόνων που έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικοί όσον αφορά τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού αφίξεων. Επιμένουν ότι οι ad hoc συμφωνίες για τη μετεγκατάσταση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ένα εναρμονισμένο και βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και απαιτούν περισσότερους πόρους για τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, εφόσον δεν μεταρρυθμιστούν οι κανόνες του Δουβλίνου.

Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα δεύτερο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 512 υπέρ, 134 κατά και 49 αποχές σχετικά με την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας για τις επιστροφές, τονίζει ότι η αποτελεσματική πολιτική επιστροφών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας εύρυθμης πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση, σημειώνοντας ότι από το 2015 ο αριθμός των αποφάσεων επιστροφής που εκτελούνται μειώνεται, και όχι απαραίτητα λόγω της μείωσης των παράνομα εισερχόμενων.

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιστροφών της ΕΕ δεν θα πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση τα ποσοστά επιστροφής, αλλά και με βάση τη βιωσιμότητά τους και την εφαρμογή των διασφαλίσεων και των διαδικαστικών εγγυήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους πόρους και κατάρτιση στις αρμόδιες αρχές και, όπου είναι δυνατόν, να δίνεται προτεραιότητα στις οικειοθελείς επιστροφές. Επαναλαμβάνουν δε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα πρέπει να επιστρέφονται, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι προς το μείζον συμφέρον τους.

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης