Δικαστικές υποθέσεις βαλτώνουν επί χρόνια στα δικαστήρια. Δικογραφίες περιφέρονται στους διαδρόμους των δικαστικών κτιρίων μέχρι και για 20 χρόνια χωρίς να έχουν εκδοθεί τελικές αποφάσεις. Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει οδηγήσει τη χώρα μας μέχρι το ευρωπαϊκό δικαστήριο.