Ποιος θα φανταζόταν ότι η αυτοπυρπόληση ενός πωλητή φρούτων ως διαμαρτυρία για την κατάσχεση των προϊόντων του από την αστυνομία ελλείψει άδειας, στις 17 Δεκεμβρίου 2010, στο Σίντι Μπουζίντ