Με την εφαρμογή της δράσης «We Do It For You», ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ)