Η αποκατάσταση του δρόμου «Νεράιδα – Λαντζόι» στα σημεία όπου είναι αδιάβατος, εξαιτίας ζημιών από καθιζήσεις και κατολισθήσεις, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με την υποβολή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φακέλου προς χρηματοδότηση του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 2.325.000 ευρώ, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι κλειστός από το 2018, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί και η υπεραστική συγκοινωνία της Νεράιδας με τον Πύργο, κάτι που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ηλικιωμένους που δεν έχουν ή δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΙΧ αυτοκίνητα.