Άγονος απέβη ο διαγωνισμός για την προμήθεια του Χριστουγεννιάτικου στολισμού της πόλης με το ποσό των 55.000ευρώ, καθώς δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η διεύθυνση πολιτισμού κατέθεσε αίτημα προς την οικονομική επιτροπή, για μείωση του ποσού στις 24.000 ευρώ και ξεκίνησε παράλληλα η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αφού πρώτα η Επιτροπή ματαίωσε τον προηγούμενο διαγωνισμό. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει αύριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα περιοριστεί και η προμήθεια των υλικών.