Χρήσιμη πληροφόρηση παρέχει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. με τις On line εφαρμογές που έχει αναπτύξει στην ιστοσελίδα του για τους εργαζόμενους.

Τα πεδία που λόγω της περιόδου συγκεντρώνουν ενδιαφέρον είναι:

Υπολογισμός αδείας