Ερευνητές με επικεφαλής μια ομάδα από το ερευνητικό κέντρο John Innes Center