Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση του προγράμματος ESTIA 2021 «Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», το οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οπότε δέχτηκε αιτήσεις για 22.246 θέσεις φιλοξενίας, τη διάρκεια λειτουργίας των οποίων θα επεκτείνει την επόμενη χρονιά, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα αναλάβει επιπλέον 6.500 θέσεις στέγασης, τις οποίες δημιούργησαν και λειτουργούν υπό τη διαχείριση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι νέες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές στις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, αλλά και στους δήμους Λέρου και Κω. Υφιστάμενες μονάδες που λειτουργούν στις περιφερειακές ενότητες Χίου και Λέσβου εντάσσονται έως και 30 Νοεμβρίου 2021, οπότε και διακόπτεται η λειτουργία του προγράμματος.

Σήμερα το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για δύο χρονικά διαστήματα υλοποίησης: από 1/1/2021 ως 31/12/2021 για υφιστάμενες θέσεις στέγασης που λειτουργούν από το ESTIA II είτε μέσω του υπουργείου είτε μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και από 1/4/2020 ως τις 31/12/2021 για νέες θέσεις στέγασης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και προϋπολογισμό 91.513.400,03 ευρώ, ο οποίος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου μέσω έκτακτων πόρων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Ο στόχος είναι συνολικά οι θέσεις φιλοξενίας στο πρόγραμμα ESTIA II να φτάσουν τις 40.000.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει αυξημένες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ θα εισάγει μία νέα μορφή δομών φιλοξενίας, περιορισμένης δυναμικότητας, για εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις ωφελούμενων.