Η πρακτική της ακαλλιέργειας αποδίδει πρόσθετα έσοδα στους αγρότες

Μια πρακτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών μας παρουσιάζει σήμερα η εκπομπή Ο3. Πρόκειται για την α-καλλιέργεια δηλαδή την καλλιέργεια με τη μικρότερη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται το ανθρακικό αποτύπωμα της καλλιέργειας, δεν παράγεται δηλαδή CO2, ούτε από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και τα φυτά που καλλιεργούνται απορροφούν κάποιες ποσότητες. Οι αγρότες στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τις ποσότητες CO2 που εξοικονόμησαν και να έχουν επιπλέον εισόδημα.

Ρεπορτάζ Λεωνίδας Λιάμης