Ο δυνατός πόνος δεν στάθηκε εμπόδιο στο Χειρουργό Νίκο Ξημέρη που υπηρετεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να συνεχίσει τη δουλειά του προσφέροντας τις ιατρικές του υπηρεσίες σε ασθενείς που τον είχαν την ανάγκη.