Ρέγκλινγκ: Mείωση φόρων, με μείωση αφορολόγητου

“Είναι προτεραιότητά μας η Ελλάδα να κινείται σταθερά σε μια πορεία ισχυρής, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με το χρέος της βιώσιμο” ήταν το μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

O Eυρωπαίος αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν υπερκεραστεί και για αυτό το λόγο ,όπως είπε οποιοσδήποτε δημοσιονομικός χώρος πρέπει να χρησιμοποιηθεί τώρα κατά τη γνώμη του για μέτρα φιλικά προς την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών δαπανών.

Σύμφωνα με τον κ. Ρέγκλινγκ μία μείωση των φορολογικών συντελεστών, για παράδειγμα, θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια ευρύτερη φορολογική βάση.

Στη συνέχεια ανέπτυξε τους κατά τη γνώμη του σημαντικότερους τέσσερις τομείς πολιτικής :

«Πρώτον, όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής, όπως η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, δεν πρέπει να αντιστραφούν. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εξέλιξη της παραγωγικότητας για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. .

Δεύτερον: να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις και να υποστηριχθεί η βελτιωμένη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι κρίσιμο για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού πνεύματος εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και για την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων.

Τρίτον στον τραπεζικό τομέα: πρέπει να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν σταθερό και κερδοφόρο τραπεζικό τομέα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Τέταρτον για τις δημοσιονομικές πολιτικές: Κάθε αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών πολιτικών θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη του συμφωνηθέντος πρωτογενούς πλεονάσματος.