“Αστερίσκοι” της Κομισιόν για την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ανάπτυξη 2,1% αναμένεται να καταγράψει η ελληνική οικονομία το 2019 και να επιταχυνθεί ελαφρώς στο 2,2% το 2020, καθώς αυξάνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Στην ΕΕ, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2019 και 1,6% το 2020. Το 2019 είναι το έβδομο συνεχές έτος ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η έκθεση της Επιτροπής, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας επισκιάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και της σημαντικής πολιτικής αβεβαιότητας. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι καταγράφεται μια «επιβράδυνση» της ανάπτυξης, κάτι το οποίο υπογραμμίζει ότι «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι ευάλωτη». Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% (σε τριμηνιαία βάση) το πρώτο τρίμηνο του 2019, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε ρυθμό ανάπτυξης 1,3% σε ετήσια βάση, έναντι 1,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν τις προβλέψεις είναι σύμφωνα με την Επιτροπή το εξωτερικό περιβάλλον και η ενδεχόμενη υποτονική εκτέλεση του προϋπολογισμού.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, κατά το πρώτο τρίμηνο, προκλήθηκε κυρίως από την ανάκαμψη των επενδύσεων, ιδιαίτερα στις επενδύσεις μη οικιστικών κατασκευών και εξοπλισμού. Η ιδιωτική κατανάλωση ανέκτησε την απώλειά της από το προηγούμενο τρίμηνο, προσθέτοντας έτσι μέτρια αύξηση στην εγχώρια ζήτηση. Ο εξωτερικός τομέας, ωστόσο, αποτέλεσε αντίβαρο στην ανάπτυξη και η δημόσια κατανάλωση υποχώρησε επίσης. Αμφότεροι οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι ορισμένοι από τους κινδύνους των μειονεκτημάτων που επισημάνθηκαν στην προηγούμενη πρόβλεψη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά το υπόλοιπο έτος και έτσι να αντισταθμίσει ορισμένες από τις δυσμενείς εξελίξεις στον εξωτερικό τομέα. Εκτός από τη θετική επίδραση της αύξησης των κατώτατων μισθών στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η οποία μπορεί να είναι πιο έντονη κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν τον Μάιο του 2019 θα πρέπει να παρέχουν περαιτέρω στήριξη στην ιδιωτική κατανάλωση.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,8% το 2019 και το 2020, έναντι 1,5% και 1,6% στην ΕΕ αντιστοίχως.